710 M N.P.M
6 - osobowa kanapa

Treningi

TRENINGI SPORTOWE GS i SL NA ZŁOTYM GRONIU
DLA AMATORÓW I ZAWODNIKÓW

REGULAMIN TRENINGÓW

Regulamin treningów sportowych na Złotym Groniu

w treningach sportowych slalomu i slalomu giganta mogą uczestniczyć narciarze amatorzy i zawodnicy

trening prowadzony jest na oddzielonej części trasy ogólnodostępnej, na której wszelkie urządzenia techniczne są zabezpieczone zgodnie z wymogami zabezpieczeń na trasach narciarskich ogólnodostępnych

każdy uczestnik treningu sportowego zobowiązany jest:

  • posiadać aktualny karnet
  • otrzymaną koszulkę „trening” mieć założoną na sobie
  • uczestniczyć w treningu zgodnie z zaleceniami prowadzącego
  • po treningu zwrócić koszulkę „trening” w kasie

***GODZINY I TRENINGI W WEEKEDNY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Treść oświadczenia:

Oświadczam, że biorę udział w treningu z własnej woli i na własne ryzyko, nie mam przeciwwskazań zdrowotnych, akceptuję ustawienie trasy treningu i zapoznałem się z Regulaminem treningów sportowych na Złotym Groniu

Kontakt:

Biuro Zloty Groń
tel. +48 510 250 210
e-mail: [email protected]

Treningi