710 M N.P.M
6 - osobowa kanapa

Aktualności

Co się u nas dzieje?

MILKA 2019

MILKA 2019

REGULAMIN

2 LUTEGO 2019 – SOBOTA – start godz. 10:00 ** I. INFORMACJE OGÓLNE:**

 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW: Ośrodek Narciarski Złoty Groń

 2. SPONSOR NAGRÓD: MILKA

 3. CEL ZAWODÓW: rozpowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, stworzenie możliwości współzawodnictwa sportowego, wspólna zabawa na śniegu.

 4. Termin zawodów: 2 luty 2019 – SOBOTA

5. START ZAWODÓW

START I  godz. 10:00

2013-2016 z podziałem na dziewczynki i chłopców

START II godz. 11.30 grupa starsza 

• D i CH 2012 - 2011

• D i CH 2010 - 2009

• D i CH 2008 - 2007

• D i CH 2006 - 2005

 1. Miejsce zawodów: Istebna - Ośrodek Narciarski Złoty Groń – trasa główna – strona lewa (patrząc od dołu)

 2. Formuła: Slalom Gigant - 1 PRZEJAZD

 3. Uczestnicy: dzieci i młodzież urodzone w latach: 2005 – 2016 (wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach dostarczona przez opiekuna organizatorom zawodów przy odbiorze numeru startowego)

 4. Kategorie wiekowe :

NIŻSZY START GODZINA 10:00

• 2013 - 2016 Dziewczynki i Chłopcy

WYŻSZY START GODZINA 11:30

• GR 2012 - 2011 z podziałem na Dziewczynki i Chłopcy

• GR 2010 - 2009 z podziałem na Dziewczynki i Chłopcy

• GR 2008 - 2007 z podziałem na Dziewczynki i Chłopcy

• GR 2006 - 2005 z podziałem na Dziewczynki i Chłopcy

II. SPOSÓB ROZGRYWANIA KONKURENCJI:

 1. Odbędzie się 1 PRZEJAZD slalomu giganta na 2 trasach: krótszej dla najmłodszych i dłuższej dla dzieci starszych.

 2. Ominięcie bramki oznacza dyskwalifikację w rankingu głównym.

 3. Dzieci 3-6 letnie muszą pokonać trasę samodzielnie - mogą jednak korzystać z pomocy Rodziców. Rodzic/opiekun może jechać przed dzieckiem - wskazując trasę lub za dzieckiem – aby pomóc, kiedy Maluch się przewróci. Rodzic nie może przejechać przez linię mety. Przejechanie linii mety skutkuje dyskwalifikacją dziecka.

 4. Sprawy sporne będzie rozstrzygał sędzia główny – kierownik zawodów: JEZRY WÓJCIK. Protesty będą przyjmowane do 15 minut po zakończeniu konkurencji, po wniesieniu kaucji protestacyjnej 50 zł.

III. ZAPISY DO ZAWODÓW:

 1. Zapisy będą przyjmowane do dnia 01.02.2019 do godz. 12:00 wyłącznie drogą mailową na adres: biuro@zlotygron.pl. Listy startowe zostają zamknięte także w momencie zapisania się 250 dzieci. W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania. Zgłoszenia w dniu zawodów NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE

 2. Opłata startowa : 30 zł

IV. DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Dodatkowe informacje: 510 250 210

 2. Biuro zawodów: czynne od godz. 08:00 – 11:00 w biurze obsługi klienta

 3. Wydawanie numerów: 08:00 – 11:00 w biurze zawodów/biurze obsługi klienta

 4. Oglądanie trasy: grupa młodsza: 9:30-9:45, starsza: 11:00-11:15

 5. Dekoracja zawodników: po zakończeniu przejazdu ok. godz. 11.00 - dzieci młodsze, po zakończeniu przejazdu - dzieci starsze (godzina dekoracji uzależniona od przebiegu zawodów)

 6. Wszyscy uczestnicy zawodów startują na własne ryzyko i odpowiedzialność – za pisemną zgodą rodziców. Zaleca się ubezpieczenie NNW. Kaski obowiązkowe.

 7. NAGRODY: puchary i medale + nagrody rzeczowe za I, II, III miejsce – w każdej grupie wiekowej. Upominki dla wszystkich uczestników zawodów.

 8. Organizator ma prawo do zmian ram czasowych zawodów.

 9. Odbiór numeru startowego jest możliwy wyłącznie po złożeniu stosownego oświadczenia i jest jednoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminu zawodów.

Infolinia: 510 250 210 lub biuro@zlotygron.pl

28 Marca 2019 roku

Zima - last minute

18 Marca 2019 roku

Bicie rekodru szybkości na Złotym Groniu

18 Marca 2019 roku

Slalom Gigant "dla każdego" - ostatnia szansa

17 Marca 2019 roku

PUCHAR WÓJCIKA

Dziękujemy za skorzystanie z formularza.

Coś poszło źle, wróć do formularza

Zapisałeś się do newslettera

Dziękujemy za zapisanie się do naszego newslettera

Zamknij X

Chcesz być na bieżąco z tym co się dzieje?

snowflakes snowflakes snowflakes

Organizujemy liczne konkursy, w których wygrasz darmowe wejściówki.

Polub nas na Facebook!